Stichting Veilig Onderwijs

Ingekomen brief SVO ;

Beste ondernemers, adverteerders en sponsoren

Bedankt, bedankt, bedankt!

Ja, wij zijn u: ondernemer, adverteerder of sponsor zeer dankbaar dat u Stichting Veilig Onderwijs steunt door uw reclameboodschap in ons drukwerk te laten plaatsen door Nolin Uitgevers B.V.

SVO heeft als opdrachtgever al ruim acht jaar een uitstekende en plezierige samenwerking met Nolin Uitgevers B.V.. Zij verzorgt voor ons de acquisitie voor advertenties in ons magazine, drukt onze anti-pestcertificaten en onze posters.  Op deze wijze maakt Nolin het voor ons mogelijk dat wij zowel scholen, ouders, leerlingen, maar ook centra voor jeugd en gezin (CJG) en alle andere die daar behoefte aan hebben, kunnen bereiken. Zo kan iedereen gebruik maken van de informatie en het materiaal dat wij gegarandeerd aan alle aanvragers verstrekken.

Door uw bijdrage maakt u het voor ons mogelijk onze werkzaamheden voort te zetten, namelijk: Het pesten in het onderwijs tegen te gaan en te komen tot een veilig schoolklimaat!

 Nogmaals onze hartelijke dank! 

 Met vriendelijke groet,

Namens het gehele SVO-team

G.A. van Beelen

Voorzitter

 

De SVO streeft de volgende doelstellingen na:Nolin Uitgevers verzorgt de uitgaves van Stichting Veilig onderwijs.

Het geven van informatie, advies en ondersteuning aan ouders en scholen om het onderwijs zo veilig mogelijk te maken.
De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
Het verrichten van diverse handelingen/activiteiten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting veilig onderwijs is opgezet om het onderwijs goede handvatten en tools te bieden om te komen tot een sociaal veilig schoolklimaat”. Dit doen we door het maken van het schoolbeleid, het monitoren en het evalueren.  Tevens heeft SVO alle kennis en professionals in huis om het schoolbeleid veilig en in balans te houden, zodat scholen voldoen aan de wet” Hiervoor ontvangt iedere school het predicaat de Sociaal Veilige School” .

Tevens zal SVO onderzoeken doen naar alle tools die nodig zijn voor een sociaal veilig schoolklimaat.

Stichting Veilig Onderwijs
M.H. Trompstraat 10
1ste verdieping
3601 HT  MAARSSEN
T 0346 – 550 655
E-mail: contact@expertisecentrumvoorveiligheid.nl
Website: www.stichtingveiligonderwijs.nl